Z przyjemnością informujemy, że Filar, Sadowska-Filar, Szumlański Adwokacka Spółka Partnerska nawiązała stałą współpracę z firmą POLDIM-MOSTY Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Firma ta jest uznanym wykonawcą w branży budowlanej i specjalizuje się w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

  • żelbetowych robót mostowych, w tym tuneli drogowych, przejść i kładek dla pieszych;
  • kompleksowych remontów obiektów mostowych;
  • budowy obiektów wodno-ściekowych i hydrotechnicznych w zakresie betonu szczelnego;
  • nawierzchni i posadzek betonowych;
  • konstrukcji żelbetowych obiektów halowych i przemysłowych;
  • ekranów akustycznych;
  • murów oporowych;
  • wzmocnienia gruntu i umocnienia skarp.