FAQ

Szczegółowe zasady współpracy prezentujemy w Ogólnych warunkach umowy świadczenia pomocy prawnej.

1. Ile kosztuje wizyta u adwokata?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, nie jest możliwe opracowanie cennika usług. Po zapoznaniu się z problemem, przed przyjęciem sprawy, zawsze informujemy klienta o wysokości wynagrodzenia.

Wizyta w celu przedstawienia sprawy nie jest płatna, o ile Klient nie życzy sobie porady prawnej.

Zatem nie należy obawiać się rozmowy z adwokatem dotyczącej ewentualnego przyjęcia przez niego sprawy, bo przed Państwa decyzją o zleceniu jej prowadzenia, poznają Państwo warunki współpracy.

2. Jakie są skutki błędu popełnionego przez adwokata? Czy adwokat jest ubezpieczony?

Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.

Minimalne ubezpieczenie to 50 000 €, przy czym adwokaci z Filar, Sadowska – Filar, Szumlański Adwokacka Spółka Partnerska są ubezpieczeni na znacznie wyższe kwoty, obecnie do 1 000 000 €.

Na życzenie Klienta, jeśli jest to uzasadnione wartością przedmiotu sprawy, adwokat może ubezpieczyć się na wyższą kwotę.

W związku z powyższym, Klient ma zagwarantowane, że w przypadku błędu popełnionego przez adwokata może ubiegać się o odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń.

3. Obsługa prawna przedsiębiorcy? Jak to wygląda?

Aby ustalić warunki stałej współpracy konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb przedsiębiorcy, a także zakresu oczekiwanej pomocy.

Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie.

Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia:

– system ryczałtowy – polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia;

– system godzinowy – polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

– system mieszany łączy zasady rozliczeń, o których mowa powyżej.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

4. Jak mogę się umówić na spotkanie?

Przede wszystkich telefonicznie, dzwoniąc pod numer 14 628 68 10 lub poprzez wiadomość e-mail.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00.

W każdy wtorek od godziny 17:00 w Kancelarii odbywa się dyżur, w czasie którego przyjmujemy każdego, nawet nieumówionego Klienta. Dyżur trwa do ostatniego Klienta.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, celem potwierdzenia czy osoba, z którą chcą się Państwo spotkać będzie obecna na dyżurze.

5. Czy mogę opowiedzieć adwokatowi wszystkie informacje dotyczące danej sprawy? Czy te informacje są bezpieczne?

Bezwzględnie tak. Adwokaci i aplikanci adwokaccy są zobowiązani prawnie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji udzielonych przez Klienta w ramach świadczonej pomocy prawnej. Tajemnicą chronione są również wszelkie dokumenty.

6. Czy jest możliwe skorzystanie z porady prawnej przez Internet lub telefon.

Adwokat, udzielając porady prawnej, ma obowiązek zachować najwyższą staranność. W związku z tym, powinien spotkać się z Klientem, zapoznać z dokumentacją i, poprzez zadawanie stosownych pytań, dociec sedna problemu. Dbając o dobro klienta, nie udzielamy porad przez Internet lub telefon.

7. Czy jest możliwe, aby zapłacić wynagrodzenie za sprawę tylko w razie wygrania sprawy?

Obecnie obowiązujące prawo nie pozwala adwokatowi prowadzić sprawy bez wynagrodzenia minimalnego, określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Umowa może natomiast przewidywać, oprócz zwykłego wynagrodzenia, premię za osiągnięcie ustalonego wyniku (tzw. success fee).

8. Jak mogę udzielić pełnomocnictwa?

Zasadniczo osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna podpisać dokument pełnomocnictwa w obecności adwokata, ewentualnie może udzielić pełnomocnictwa do protokołu rozprawy przed sądem.

Osoby przebywające zagranicą mogą udzielić pełnomocnictwa  bez przyjazdu do Polski, legalizując dokument pełnomocnictwa klauzulą apostille. Pomagamy Klientom przy przeprowadzeniu tej procedury.