Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski, przed wszelkimi urzędami, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi i Krajową Izbą Odwoławczą, a także przed sądami arbitrażowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Mamy doświadczenie w sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Świadczymy pomoc prawną z zakresu między innymi:

 • prawa gospodarczego i handlowego
 • prawa cywilnego
 • prawa nieruchomości
 • prawa budowlanego
 • prawa autorskiego
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa administracyjnego
 • prawa podatkowego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa rodzinnego i nieletnich
 • prawa karnego
 • prawa bankowego
 • prawa finansowego
 • prawa własności intelektualnej
 • zamówień publicznych

Sporządzamy i opiniujemy umowy, przygotowujemy specjalistyczne opinie prawne.
Mamy bogate doświadczenie w negocjacjach i sporządzaniu kontraktów na roboty budowlane, przy uwzględnieniu zapisów FIDIC.
Zajmujemy się arbitrażem, mediacją i innymi koncyliacyjnymi metodami rozwiązywania sporów.

Jako że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, nie jest możliwe opracowanie cennika usług. Po zapoznaniu się z problemem, przed przyjęciem sprawy, zawsze informujemy klienta o wysokości wynagrodzenia.